Welkom op de website van basisschool De Schothorst

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Daarbij is onze missie: ‘KBS De Schothorst; Zelfstandig in Ontwikkeling’.
Hierbij moet u denken aan effectief onderwijs dat sterk gericht is op hoge opbrengsten.
Uitgangspunt voor ons daarbij is dat het onderwijs boeiend en uitdagend moet zijn.
KBS De Schothorst is een lerende organisatie, waar zowel kinderen als leerkrachten zich blijven ontwikkelen.
Wij zijn steeds meer gaan ontdekken dat we kinderen moeten leren op een gestructureerde manier samen te werken in (instructie)groepen.

Het is duidelijk dat de maatschappij in de toekomst vooral aangewezen is op mensen die geleerd hebben op een creatieve , originele manier te denken en te handelen. De school stimuleert om kinderen zelf oplossingen te vinden en beslissingen te nemen. Dit geldt wat ons betreft voor alle ontwikkelingsgebieden.
De combinatie van zelfstandigheid en creativiteit krijgt veel aandacht op onze school, zowel in de omgang met de leerlingen als bij het organiseren van activiteiten en de keuzes van lesmethodes

Wilt u meer weten over onze school bel of mail ons dan.

Indien u vragen hebt over school en onderwijs, kunt u bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-5010 van het Landelijk Informatiecentrum voor ouders 5010. Voor informatie over de kwaliteit van scholen verwijs ik u naar de website van de Inspectie: www.onderwijsinspectie.nl/