Engels

 “Tweetalig onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om beter te kunnen functioneren in het Europa van morgen!”
We zijn met ingang van het schooljaar 2014-2015 gestart met het geven van Engels in groep 1 t/m 8. Waarom vreemdetalenonderwijs op een basisschool? De belangrijkste redenen zijn:

  • Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen jonger dan twaalf jaar een vreemde taal op dezelfde manier leren als hun moedertaal. De leeftijd van vier jaar is de perfecte leeftijd voor het leren van een vreemde taal.
  • Als een school of leraar op deze natuurlijke vaardigheden inspeelt, betekent dit een grote verrijking van het onderwijs. Een verrijking die het onderwijs beter maakt, maar ook leuker, inspirerende en uitdagender. Vroeg vreemdetalenonderwijs geeft dus een kwaliteitsimpuls aan het (taal)onderwijs.
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs stimuleert de algemene taalontwikkeling.
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs bevordert internationaal bewustzijn en samenwerking. Niet alleen bij leraren, maar ook bij leerlingen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en kijken graag verder dan hun neus lang is. Hoe eerder kinderen leren om het eigen land en de eigen cultuur in perspectief te zien, des te makkelijker hebben ze het later in het voortgezet onderwijs, tijdens hun studie en in een baan.
  • De basisschoolleeftijd is, naast de perfecte leeftijd voor het leren van een vreemde taal, dé leeftijd waarin het blikveld van een leerling verruimd kan worden. Wij hebben gekozen voor de methode  GROOVE.ME.

engels

Over Groove.me Revolutionaire methode Engels
Groove.me is een revolutionaire digibord lesmethode Engels voor groep 1 t/m 8. Het is de eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. Muziek werkt!

  • Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. Tijdens het luisteren naar deze muziek, ontstaat er bij kinderen emotie. Wetenschappers hebben vastgesteld dat door deze emotie een stof wordt aangemaakt die de werkingskracht van het brein beïnvloedt. Kinderen kunnen het geleerde hierdoor makkelijker onthouden.
  • Bijna alle kinderen houden van muziek en volgen de hits uit de top 40. Ze zijn heel nieuwsgierig naar ‘hun’ helden en willen van alles weten over de muziek en het Engels kunnen begrijpen. Hun motivatie om Engels te willen leren is en blijft door de keuze voor deze muziek enorm groot.
  • Muziek geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn zo enthousiast over deze muziek, dat ze ongemerkt meteen over de moeilijke drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten.
  • Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook via het digi-bord en de opdrachten speelt de lesmethode Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller Engels leren.

grooveme