ICT

Alle klassen zijn voorzien van een digitaal schoolbord waarmee de leerkrachten hun lessen attractiever en efficiënter kunnen vormgeven. 

ICT in relatie tot competentie 
Competentie (“Ik kan het“) en autonomie (“Ik kan het zelf”). De computer geeft aan de leerling meer educatieve mogelijkheden om zelfstandig te leren, te communiceren, eigen initiatieven te nemen en zelf invloed uit te oefenen op wat hij doet. 

ICT in relatie tot adaptief onderwijs 
Educatieve software wordt veel als leermiddel ingezet binnen onze lessen. Daardoor maken we het voor onze leerlingen aantrekkelijk om met leerstof te oefenen, waardoor de motivatie wordt bevorderd. Via onze “leeromgeving” kunnen op eenvoudige wijze oefeningen en leermaterialen op maat gemaakt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen leerweg, het tempo en de mogelijkheden van de leerling. We sluiten met de programma’s zoveel mogelijk aan op de methoden die wij op onze school gebruiken.

ICT in relatie tot de maatschappij en werken aan de toekomst 
De maatschappij is de laatste jaren bijzonder snel gedigitaliseerd. De nieuwe tijd wordt gekenmerkt door communicatie via gsm en computers. E-mail en internet zijn belangrijke media voor leerlingen. De sociale contacten tussen jongeren spelen zich ook voor een groot deel digitaal af (via sms, twitter, facebook, chat of e-mail). Dit betekent dat wij onze kinderen daar niet alleen op voorbereiden maar hen daar ook mee leren omgaan.