Inspectie

Vierjaarlijks bezoek Inspectie.

Op 13 mei 2014 bezocht de inspectie van het onderwijs onze school. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld met een beperkte set indicatoren, waarmee zij conform de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Daarnaast zijn enkele verplichtingen van de school in de naleving van wet- en regelgeving gecontroleerd, waaronder de onderwijstijd.

Aan het eind van het bezoek heeft de inspecteur de bevindingen besproken met de directie.
Het rapport van de inspectie is verstuurd naar het bestuur en de MR. In dit definitieve rapport is het oordeel van de inspectie beschreven. Hieronder een samenvatting van de inspectie:

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Schothorst op alle onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.

Rapport Inspectie de Schothorst 13-05-2014