Rots & Water

Rots en Watertraining is een fysieke weerbaarheidstraining. Tijdens de trainingen leer je ‘Rots’ te zijn als de situatie daarom vraagt en ervaar je hoe het is om Water te gebruiken in het contact met anderen. Soms sta je stevig als een Rots en soms ben je zo als het water; snel aanpassend aan veranderende omstandigheden.

De Rots en Watertraining is een methode om de sociale competenties te ontwikkelen. Met andere  woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.

De basisbegrippen binnen Rots en Water zijn: zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.
Vanuit deze basis werken we met de leerlingen aan zelfvertrouwen, assertiviteit, communicatie en zelfbewustzijn. Dit alles met als doel een stevig ‘huis’ te bouwen waardoor de leerling beter om kan gaan met bijvoorbeeld conflicten waardoor het beter in staat is tot zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties. Hierin zit echter wel een overdachte opbouw. Binnen de groepen 1 en 2 wordt vooral gewerkt met spelletjes die gericht zijn op lichaamsbewustzijn. In de groepen 3 en 4 ligt het accent op respect. Binnen de groepen 5 en 6 wordt respect uitgebouwd naar een stukje weerbaarheid, waarbij dit in groep 7 en 8 wordt  aangevuld met zelfverdediging.

Binnen onze school zijn er zes opgeleide Rots en Watertrainers, waardoor het mogelijk is dat de Rots en Watertraining jaarlijks in alle groepen wordt gegeven. Dit gebeurt dan ook, zodat Rots en Water een vast onderdeel binnen ons lesprogramma is. Rots en Water beperkt zich echter niet alleen tot de training. Omdat de leerkrachten zelf ook deelnemen aan de training is men ook bekend met de “Rots en Water taal”. Binnen situaties die om reflectie vragen wordt Rots en Water dan ook ingezet door vragen te stellen als: was je Rots of Water? Welke keuze had je kunnen maken? Ook kan Rots en Water worden ingezet als energizer. Op deze wijze kunnen kinderen even stoom afblazen, terwijl er een gericht idee achter zit.