Techniek

Kinderen moeten voorbereid worden op de toekomst. Daarom mag het vak techniek zeker niet ontbreken. Hier leren ze onderzoeken, ontwerpen, hun creativiteit gebruiken en samen te werken. Om kinderen enthousiast te maken voor techniek hebben we gekozen voor De techniek Torens.

De Techniek Torens zijn 3 vrolijk gekleurde, verrijdbare kasten in de vorm van kasteeltorens met in totaal 80 technieklessen voor groep 1 t/m 8. Voor elke groep zijn er 10 lessen van circa 1 lesuur.

De kinderen gaan samen metselen, tandpasta maken, stroomkringen bouwen, met spuitjes en slangetjes werken, een flipperkast bouwen, verstek zagen, haargel maken, bruggen bouwen, K’nexen, zeepjes maken, met tandwielen werken, en nog veel meer. Het is belangrijk dat ze er plezier in hebben.
Groepjes van 2 tot 4 kinderen worden vooral in onderbouw en middenbouw begeleid door ouders. Van de gemaakte werkstukken worden foto’s gemaakt.

Ieder schooljaar brengen de groepen 5 t/m 8 een bezoek aan techniekmuseum ‘t Heim. Activiteiten zijn: ontwerpen en bouwen van sterke bruggen, solderen van hun eigen werkstukje, speurtocht door het museum en in het Spel der Techniek ontdekken de kinderen spelenderwijs van alles over wetenschap en techniek.

Groep 8 gaat in oktober en maart een dag naar het Technieklokaal van
’t Heim. Daar krijgen ze Robotica en Mechanica lessen en maken ze een robot en een skelter. Ook brengen ze een bezoek aan technologiebedrijf Eaton waar ze o.a. een techniekles krijgen.